تماس بگیرید

بطری جوهر میوا برای پرینتر های تانكدار 4 رنگ اپسون
140 میلی لیتر جوهر در هر بطری
ظرفیت چاپ با تراكم 5%: تقریبا 9000 صفحه
با ماندگاری و كیفیت بالای رنگ
ظرفیت چاپ با تراكم 5%: تقریبا 9000
دستگاه‌های سازگار: تمامی پرینترهای 4 رنگ اپسون