تماس بگیرید

کاغذ 13 در 18 100برگی 260گرم میر یا پریمیوم پشت مارک دار. مناسب برای عکاسی و مصارف حرفه ای .