تماس بگیرید

ابعاد کاغذ:*13*18 سانتی متر
ابعاد عکس:2*13*18 سانتی متر
نوع کاغذ:فتوگلاسه
تعداد برگ:100 برگ
ویژگی ها:100برگ
260 گرم