تماس بگیرید

ابعاد کاغذ:21*30 سانتی متر
ابعاد عکس:21*30 سانتی متر
نوع کاغذ:فتوگلاسه
تعداد برگ:50 برگ
ویژگی ها:240 گرم