تماس بگیرید

کارکرد کارتریج: 30000 برگ
گارانتی : تعویض بدون هیچ شرطی
نوع کارتریچ : طرح درجه 1 با تضمین کیفیت
مدل های سازگاز : HP LaserJet 9000, 9040, 9050, M9040, M9050, M9059