تماس بگیرید

تکنولوژی چاپ: لیزری
رنگ: مشکی
میزان کارکرد: 10000 برگ
مدل دستگاه: 5000,5100