تماس بگیرید

کارکرد کارتریج: 10000 برگ
گارانتی : تعویض بدون هیچ شرطی
نوع کارتریچ : طرح درجه 1 با تضمین کیفیت
مدل های سازگاز : HP LaserJet 8100 , 8150 , HP Mopier 320