تماس بگیرید

تونر کارتریج ریکو 6210D به کدفنی 841332
کارکرد : 43000 برگ
دستگاه های سازگار :
1060, 1075 , 2060 , 2075 AFICIO
MP 7000 , 7500 , 8000 , 9000 , 7001 , 6500