تماس بگیرید

تکنولوژی پرینتر:لیزری
دستگاه های سازگار:برند HP از جمله (85a – 79a – 35a – 36a – 12a – 78a – 83a – 92a – 05a – 80a) و canon از جمله (303 – 708 – 712 – 713 – 725 – 728 – 737 – 726)