تماس بگیرید

مکانیزم چاپ: حرارتی
عرض چاپ:80 میلیمتر
سرعت چاپ:200 میلی متر در ثانیه
کاتر اتوماتیک
درگاههای ارتباطی:
پورت RS-232