تماس بگیرید

خانگی – اداری
تک کاره لیزری سیاه و سفید
لیزر
150 برگ
A4,A5,A6,B5
600 × 2400 dpi
18برگ