تماس بگیرید

مهلت تست: 2 هفته
پایه آسانسوری
بدون ایراد و پیکسل سوخته
پایه دارای کمی خط

این مانیتور استوک میباشد.