تماس بگیرید

☑️CPU: I7 2630 QM
☑️RAM: 8G
☑️HDD: 750G SATA
☑️VGA: 2G NVIDIA
☑️با کیف
☑️بسیار تمیز( یک نقطه در صفحه)
☑️ باطری نو