تماس بگیرید

لولا ای دی اف 225 CANON یکی از قطعات اصلی دستگاه های کپی , ADF Hinge for Canon MF4412,4420 ,4450 ,4452 ,4453 ,4550 ,4553 ,4554 ,4570 ,4580 ,211 ,212,216, 217 است. این قطعه با کد فنی RU8-88682 شناخته می شود