تماس بگیرید

درگاههای ارتباطی:پورت: USB پورت :LAN پورت: Serial
سرعت چاپ: 250 میلیمتر در ثانیه
عرض چاپ:80 میلیمتر
گارانتی: