تماس بگیرید

عرض ریبون:60 میلیمتر
طول ریبون:75 متر
سایر مشخصات:مناسب برای لیبل های کاغذی