تماس بگیرید

نوع ریبون:110×75 WAX
عرض ریبون:110 میلیمتر
طول ریبون:75 متر
سایر مشخصات:مناسب برای لیبل های کاغذی و دستگاههای زبرا