تماس بگیرید

عرض ریبون:110 میلیمتر
طول ریبون:300 متر
سایر مشخصات:مناسب برای لیبل های کاغذی