تماس بگیرید

متراژ رول:30متر (2 رول در یک بسته)
دستگاه های سازگار :
KX-FC205- KX-FC215- KX-FC225- KX-FC226- KX-FP207CE- KX-FP218-206-208-228-253-255-2452-2658-5643