تماس بگیرید

کاغذ رول حرارتی چاپ فیش 8 سانتی متری لینوکس
طول رول : 40 متر
عرض رول : 80 میلیمتر
حجم کارتن : 64 رول
مورد استفاده : رستورانها و فروشگاهها و…