۱۳۰,۰۰۰ تومان۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

این جنس غیر اصل می باشد.