تماس بگیرید

بیشینه سرعت شمارش:1000
نمایشگر دوم:دارد
تشخیص اسکناس جعلی:دارد
گارارنتی: 18ماه هپکن