تماس بگیرید

کارتریج‌های سازگار : CB540A, CB541A, CB542A, CB543AHP128A, CE320A, CF210A, CE410A, CC530ACANON CRG 316 K/C/M/Y