تماس بگیرید

قابل استفاده جهت انواع کارتریج های 100 گرمی
کارتریج های 1500 برگی HP 83,HP 85,HP 35,HP 36,HP 78
قابل استفاده برروی پرینترهای: HP 1102,HP 1212,HP 1132,HP 1214,HP 125,HP 127,HP 225,HP 1505,HP 1005,HP 1006,HP 1536,HP 1522,HP 1606