۵۰,۰۰۰ تومان

دستگاه های سازگار:
SCX-3400/ML-2165/SF-760P/ML-2160,SCX/SCX-3405FH/SCX-3405W/ ML-2168/ML-2165W
کارتریج های سازگار:amsung 101
ساخت کشور: کره