۱۴۳,۰۰۰ تومان

دستگاه های سازگار
Panasonic KXF-MB1900
Panasonic KXF-MB2000
Panasonic KXF-MB2010
Panasonic KXF-MB2020
Panasonic KXF-MB2025
Panasonic KXF-MB2030
Panasonic KXF-MB2061

ناموجود