۱۷۷,۰۰۰ تومان

دستگاه های سازگار
KX-FL511/541/611, KX-FLM651

5 عدد در انبار