تماس بگیرید

رنگ:مشکی
نوع:لیزری مشکی
دستگاه های سازگار:
ARM – MX – AR 750, 700, 620, 550, 455, 452, 451, 450 355, 351, 350, 316, 311, 277, 275, 236, 235, 207, 206, 205, 163, 160, 5320, 5316, 5120
سازنده:چین