تماس بگیرید

دفترچه تلفن:ندارد
نمایشگر:ندارد
منشی تلفنی;ندارد
قابلیت کنفرانس:ندارد
Caller ID:ندارد
دسترسی سریع به شماره:ندارد