تماس بگیرید

تعداد خطوط:1 عدد
دفترچه تلفن:دارد
نمایشگر:دارد
منشی تلفنی: دارد
حافظه منشی:20 دقیقه
قابلیت ضبط منشی:دارد
قابلیت کنفرانس:ندارد
قابلیت انتقال تماس:ندارد
اسپیکر:دارد