تماس بگیرید

دستگاه های سازگار :1200
کارتریج های سازگار:15A
برند قطعه: HP