تماس بگیرید

تکنولوژی : نوری
نوع اتصال: PS2, RS232, USB
خواندن بارکد سه بعدی : خیر
محدوده خواندن کد: تا 280 میلیمتر